ceny transferowe

Odpowiadając na potrzeby przedsiębiorców nasz zespół zdobył niezbędną wiedzę i doświadczenie do zrealizowania dedykowanej usługi, w ramach której kompleksowo oszacowujemy poziom obowiązków podatkowych w zakresie posiadania dokumentacji podatkowej (selekcja transakcji biorąc pod uwagę kryterium powiązań kontrahentów oraz wartości samych transakcji), a także przygotowujemy niezbędne dokumenty czyniące zadość wymogom przewidzianych przez ustawę z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (ustawa CIT) oraz ustawę z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa PIT).

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów proponujemy współpracę w zakresie:

a) selekcji transakcji (oszacowania skali obowiązków dokumentacyjnych),

b) przygotowania niezbędnych dokumentów, których obowiązek posiadania przewidują powszechnie obowiązujące przepisy prawa podatkowego,

c) bieżącego wsparcia doradczego oraz asysty podczas realizacji obowiązków podatkowych związanych z dokumentowaniem transakcji z podmiotami powiązanymi (w tym składanie zeznań podatkowych).

Będąc przygotowanymi na długofalową relację biznesową wyrażamy gotowość do zaproponowania Państwu dodatkowo:

a) corocznego przeglądu i aktualizacji dokumentacji podatkowych (local file, master file) oraz

b)  wykonywanego raz na trzy lata przeglądu i aktualizacji analizy danych porównawczych,
pierwotnie przez nas przygotowanych.

Close Menu