Nasze Usługi

Doradztwo związane z COVID-19: wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw

ceny transferowe
  • Selekcja transakcji
  • Przygotowania niezbędnych dokumentów
  • Wsparcie oraz asysta podczas realizacji obowiązków podatkowych
Planowanie podatkowe oraz działania restrukturyzacyjne
  • Efektywne ekonomicznie, bezpieczne oraz legalne zarządzanie składnikami majątku
Bieżące doradztwo podatkowe (HOTLINE)
  • Konsultacje Weryfikacja wniosków
  • Analiza obowiązujących bądź projektowanych umów i kontraktów
Audyt podatkowy
  • Wskazujemy zagrożenia i obszary ryzyka podatkowego
  • Identyfikowanie możliwych oszczędności podatkowych
Szkolenia
  • Zamknięte szkolenia o tematyce prawno-podatkowej
  • Indywidualny program spotkania