Umów konsultację z ekspertem
Łukasz Markowski

doradca podatkowy

Dedykowana usługa oparta jest na stałej, realnej współpracy z Klientami w ramach bieżącego doradztwa podatkowego. Naszym głównym celem/założeniem jest niezwłoczne rozwiązywanie zagadnień podatkowych z jakimi mierzą się nasi Klienci. Współpraca zasadniczo odbywa się poprzez udzielanie porad, opinii, konsultacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub też w formie telefonicznej.

W ramach oferty hotline oferujemy Państwu pomoc w zakresie m. in.:

  • bieżących konsultacji dotyczących problemów prawno-podatkowych wynikających z prowadzonej przez Państwa działalności gospodarczej,
  • weryfikację wewnętrznych opinii i wniosków w zakresie stanu podatkowo-prawnego,
  • analizę obowiązujących bądź projektowanych umów i kontraktów.

Niniejsza usługa może byś świadczona przez nasz zespół w formie stałej, w ramach miesięcznego abonamentu jak również incydentalnie – w wymiarze określanym przez zapotrzebowanie Klienta.