Umów konsultację z ekspertem
Łukasz Markowski

doradca podatkowy

Produktem DPLM mającym na celu zapewnić najwyższe bezpieczeństwo Klienta oraz w maksymalnie dopuszczalnym zakresie poświadczyć zgodność z prawem realizowanych rozliczeń podatkowych jest audyt podatkowy. Realizując przedmiotową usługę wskazujemy zagrożenia i obszary ryzyka podatkowego. Podczas prowadzenia przez DPLM przeglądu badane są, odpowiednio do jego zakresu, księgi podatkowe Klientów pod kątem należytego ustalania przedmiotu i podstawy opodatkowania oraz prawidłowej klasyfikacji zdarzeń gospodarczych na gruncie prawa podatkowego.

Audyt podatkowy może być przeprowadzony:

  • kompleksowo – obejmując wszystkie podatki, których płatnikiem jest Kontrahent oraz wszystkie lata podatkowe, co do których obowiązek podatkowy się nie przedawnił, bądź
  • częściowo – obejmując jeden z wybranych podatków w określonych ramach czasowych.

Zakres audytu podatkowego ustalany jest indywidualnie z Klientem – w zależności od faktycznego zapotrzebowania. Dodatkową zaletą audytu podatkowego jest szansa na zidentyfikowanie możliwych oszczędności podatkowych oraz nakreślenie kierunków dalszej polityki podatkowej Klienta.